top of page

הקלטות

ביצועים מרפרטואר ההרכב

קטע מתוך המופע לך ועליך

 

לקט שירים קצר

מתוך שלל המופעים

 

בגני נטעתיך

"מהמופע-"לך ועליך

גן נעול 

"מהמופע "לך ועליך

 

 

למי שאינו מאמין

מהמופע "משירי ארץ אהבתי"

 

 

bottom of page